เกี่ยวกับเรา

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .2557.... จนถึงปัจจุบัน
โดยผู้ก่อตั้งประกอบด้วย .คุณ จักรพันธุ์  

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ..2557.... ได้ดำเนินการ รับดำเนิน สำรวจหาท่อรั่ว ภายในอาคาร

ปี ..2557   ได้ดำเนินการ  รับเหมาซ่อมแซมแก้ปัญหา  ส่วนชำรุด หลังจากจากมิเตอร์  ของผู้ใช้น้ำ จนสามารถใช้งานได้ปกติ และผู้ใช้น้ำ พึงพอใจ


Visitors: 273,674